უკან დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა:

 

დაბრუნება ნებისმიერი მიზეზით:

მომხმარებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება/შეცვლა ნებისმიერი მიზეზით შეკვეთის მიღებიდან ხუთი კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ:

  • მომხმარებელი უზრუნველყოფს ნივთის უკან დაბრუნებას A-Store-ის საწყობში ან ფილიალში ხუთი კალენდარული დღის განმავლობაში მისივე ხარჯებით;
  • ნივთი არ არის გამოყენებული, არ არის დაზიანებული, შენარჩუნებულია მისი პირვანდელი იერსახე;

 

ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

კომპანია A-Store უზრუნველყოფს პროდუქტის უკან დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს, იმ შემთხვევაში, თუ:

  • პროდუქტი განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი/ნაჩვენები პროდუქტისგან;
  • პროდუქტს აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი;

თანხის უკან დაბრუნება:

თანხის უკან დაბრუნება მოხდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო გადმორიცხვით, ნივთის საწყობში დაბრუნებიდან არაუგვიანეს 48 საათისა;

 

 

0
არ ხარ რეგისტრირებული?
რეგისტრაცია
დაგავიწყდა პაროლი?
პაროლის აღდგენა